نویسنده = عصمت مشعوف جعفرآباد
تعداد مقالات: 1
1. شواهدی بر پزشکی از راه دور درایران: مروری نظام مند

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 112-124

مریم احمدی؛ مرضیه معراجی؛ عصمت مشعوف جعفرآباد