نویسنده = مریم نیکروش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فرکانس سه سازه اول واکه های زبان فارسی در افراد مبتلا به پولیپ صوتی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-48

مهشید آقاجان زاده؛ مریم نیکروش؛ هومن قربانی


2. پردازش شنیداری در کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 42-53

مریم نیکروش؛ مهشید آقاجان زاده