نویسنده = حمید رضا گیلاسی
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌های مرتبط با سقوط در سالمندان کاشان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 74-82

حمید رضا گیلاسی؛ حمید سوری؛ شهرام یزدانی؛ پریسا طاهری تنجانی


2. میزان جراحی کاتاراکت در استان خراسان رضوی طی سالهای 1386 لغایت 1390

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 7-15

حسن هاشمی؛ فرهاد رضوان؛ اکبر فتوحی؛ حمید رضا گیلاسی؛ سهیلا عسگری؛ امیدعلی پاپی؛ رضا نوروزی راد؛ مهدی خبازخوب