نویسنده = امین اظهری
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد درمان فلج ایزوله ی عصب رادیال

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 74-80

حسین حسن آبادی؛ امین اظهری؛ حمیدرضا رحیمی؛ مصطفی واسعی