نویسنده = ابراهیم جعفرزاده پور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شاخصهای عملکرد بینایی پس از جراحی کاتاراکت سالخوردگی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 7-13

مهدی محمدی؛ علی میرزاجانی؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ مهدی خباز خوب


2. شیوع ضعف تقارب در جمعیت دانشجویی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 47-52

زهره شریف؛ علی میرزاجانی؛ ابراهیم جعفرزاده پور