نویسنده = حمید سوری
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌های مرتبط با سقوط در سالمندان کاشان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 74-82

حمید رضا گیلاسی؛ حمید سوری؛ شهرام یزدانی؛ پریسا طاهری تنجانی


2. اعتبار معاینات غربالگری بینایی در دانش آموزان شهری ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 51-61

مهدی خبازخوب؛ سید حسن هاشمی؛ یدالله محرابی؛ بابک عشرتی؛ کوروش اعتماد؛ حمید سوری