نویسنده = مهرداد عنبریان
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه کار و توان عضلات همسترینگ و چهارسرران در کاراته کاران حرفه ای قبل و بعد از خستگی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 44-51

ندا بروشک؛ مهرداد عنبریان؛ حسن دانشمندی


2. اثر خستگی عملکردی بر میزان زاویه پشت پای افراد با ساختار پای طبیعی و چرخیده به خارج

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 83-92

حسین فرزانه؛ سعید ایل بیگی؛ مهرداد عنبریان