نویسنده = هومن قربانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرکانس سه سازه اول واکه های زبان فارسی در افراد مبتلا به پولیپ صوتی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-48

مهشید آقاجان زاده؛ مریم نیکروش؛ هومن قربانی