نویسنده = محمدتقی کریمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت راه رفتن بیماران مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک بر اساس میزان انرژی مصرفی طی راه رفتن

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 59-65

مهسا کاویانی بروجنی؛ محمدتقی کریمی؛ محمدرضا اعتمادی فر