نویسنده = یحیی مدرسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقایسه ای انسجام داستان در کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب ویژه‌ی زبانی و کودکان طبیعی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 34-41

راضیه رضوانی؛ زهرا سلیمانی؛ شهره جلایی؛ یحیی مدرسی


2. بررسی تنوع واژگانی و پیچیدگی نحوی گفتار کودکان9-8 ساله پس از کاشت حلزون شنوایی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 20-29

مهدیه توکلی؛ ناهید جلیله وند؛ محمد کمالی؛ یحیی مدرسی؛ مسعود متصدی زرندی