نویسنده = امیرحسین حقیقی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر دو برنامه تمرین کششی- تعادلی با زمان بندی مختلف بر برخی از عملکردهای جسمانی در مردان مسن

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 26-36

حسن خدادادی؛ امیرحسین حقیقی؛ سید علیرضا حسینی کاخک


2. اثر تمرینات منتخب بر کارکرد عضلانی و ترکیب بدن در دختران کم توان ذهنی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 83-91

امیرحسین حقیقی؛ طاهره قبدیان؛ محسن دماوندی؛ سید علیرضا حسینی کاخک؛ فریده یوسف نیا درزی