نویسنده = حمید حقانی
تعداد مقالات: 1
1. الزامات امنیت اطلاعات در شبکه پزشکی از راه دور از دیدگاه مدیران فن‌آوری اطلاعات

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-40

ولی اله حسینیان؛ هاله آیت اللهی؛ حمید حقانی؛ اسماعیل مهرآیین