نویسنده = سعید ایل بیگی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه فعالیت الکتریکی عضلات ساق پا در مردان ورزشکار مبتلا به Shin Splints

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 61-67

امیرحسین تلواری؛ ناهید خوشرفتار یزدی؛ سعید ایل بیگی


2. اثر خستگی عملکردی بر میزان زاویه پشت پای افراد با ساختار پای طبیعی و چرخیده به خارج

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 83-92

حسین فرزانه؛ سعید ایل بیگی؛ مهرداد عنبریان