نویسنده = آرزو مهرانیان
تعداد مقالات: 1
1. اثر تسهیل عصبی عضلانی از طریق گیرنده‌های عمقی برتحکیم مهارت حرکتی ظریف: مطالعه مقدماتی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 82-89

آرزو مهرانیان؛ محمدرضا شهابی کاسب؛ زهرا استیری