نویسنده = سمیه فضائلی
تعداد مقالات: 3
1. نقش واژه شناسی دارویی RxNorm و NDF-RT در سیستم های اطلاعات سلامت

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 77-86

یاسمن شریفی؛ سمیه فضائلی؛ مرضیه معراجی


2. پاسخگویی نظام سلامت در حوزه خدمات سرپایی در مناطق برخوردار و کمتر برخوردار شهر مشهد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 58-66

سمیه فضائلی؛ مهدی یوسفی؛ حسین ابراهیمی پور؛ سید حسن بنی کاظمی؛ علی خورسند وکیل زاده


3. بررسی میزان آگاهی کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران از سیستم های اطلاعات بالینی کامپیوتری در سال1390

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 35-42

غلامرضا مرادی؛ سمیه فضائلی؛ مرضیه معراجی؛ خلیل کیمیافر؛ معصومه سرباز؛ زهرا سادات ارشادنیا