نویسنده = تبسم قنواتی
تعداد مقالات: 2
1. راه رفتن دوتکلیفی در سالمندان: مقاله مروری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 99-108

تبسم قنواتی؛ شیرین رحیم زاده؛ شبنم پوررضا


2. تاثیر سرعت راه‌رفتن بر هم‌آهنگی بین‌سگمانی در سالمندان با و بدون سابقه زمین‌خوردن

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 18-29

تبسم قنواتی؛ محمد مهرآور؛ نورالدین کریمی؛ مهیار صلواتی؛ حسین نگهبان سیوکی