کلیدواژه‌ها = شبه کلمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر طول و ساختارهای هجایی شبه کلمه ها بر بسامد ناروانی گفتار در بزرگسالان دارای لکنت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 51-58

الهام معصومی؛ زهره ارانی کاشانی؛ محمد کمالی