کلیدواژه‌ها = بسکتبال
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه و اندازه گیری سرعت حرکات ساکاد چشم در داوران ماهر و مبتدی بسکتبال با استفاده از دستگاه الکترواکولوگرام دینامیک

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 30-37

زهرا زرین اعظمی؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ علی میرزاجانی؛ مهدی خبازخوب