کلیدواژه‌ها = سندروم درد کشککی-رانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی درمان‌ های ارتوزی در سندروم درد کشککی-رانی: مرور نظام مند مقالات با فراتحلیل داده ‌ها

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 84-102

آمنه عابدیان اول؛ نیلوفر فرشته نژاد؛ ابراهیم صادقی دمنه