کلیدواژه‌ها = ورزشکاران دانشجو
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط آزمون غربالگری عملکرد حرکتی با ریسک فاکتورهای آسیب ‌زا و توانایی آن در پیش‌بینی آسیب ‌های ورزشی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-92

مهدی صفرزاده؛ عبدالحمید دانشجو؛ علی حسین پور؛ فائزه بامروت