کلیدواژه‌ها = سمعک
تعداد مقالات: 3
1. بررسی درمان شنیداری-کلامی مبتنی بر موسیقی و بازی برمهارتها‌ی زبانی کودکان کم شنوا

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-26

حمید طیرانی نیک نژاد؛ شهلا شریفی؛ محمد مهدی قاسمی


2. مقایسه ارتباطات غیرکلامی کودکان کم شنوای استفاده کننده از کاشت حلزون و سمعک

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 66-73

حمیده عباس نژاد؛ حمید طیرانی نیک نژاد؛ محمد مهدی قاسمی؛ نادر جهانگیری


3. مقایسه سلامت روان سالمندان کم شنوای دارای سمعک و بدون سمعک در اهواز سال 1391

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 40-46

پردیس عالی وند؛ منصور ظهیری؛ رویا قاسم زاده؛ سید محمود لطیفی؛ کیهان فتحی