کلیدواژه‌ها = مرکز فشار
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر سن بر تعادل استاتیک: تجزیه و تحلیل مرکز فشار در حوزه فرکانس و آشوب

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 53-60

امید خیاط؛ سید مصطفی زرگرچی؛ جواد رازجویان؛ مهدی سیاهی؛ فریدون نوشیروان راحت آباد