کلیدواژه‌ها = سالک
تعداد مقالات: 1
1. کدام تشخیص آزمایشگاهی صحیح است؟ سالک یا گرانولوم تنگ ماهی؟ بررسی موارد گرانولوم استخر شنا با تشخیص اولیه لیشمانیوز جلدی در سه بیمار در مشهد

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 80-85

عبدالمجید فتی؛ شادی رحمانی خراسانی؛ محمود پریان؛ پرستو تاج زاده؛ امین بجدی؛ الهام پوستچی؛ الهام مقدس