موضوعات = سیستم اطلاعات بالینی
تعداد مقالات: 8
2. بررسی ارزش پیشگوئی مثبت نتایج آزمایشگاهی و سونوگرافی در تشخیص کوله سیستیت حاد در بیمارستان بزرگ دزفول در سال 1393

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 58-64

یعقوب مدملی؛ مرضیه بیگم بیگدلی شاملو؛ احمد محمودی کوهی؛ فاطمه شبگرد؛ نگین احمدی؛ محمد منیعی؛ میلاد اعظمی


3. بررسی قابلیتهای سیستم اطلاعات آزمایشگاه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1392

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 24-33

مرضیه معراجی؛ ناهید رمضان قربانی؛ ساره یساقی؛ خلیل کیمیافر


4. خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: علل، ارزیابی و درمان

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-80

فاطمه مطهری نژاد؛ شهریار پروانه؛ ستاره قهاری


6. ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران در شهر تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 78-85

مریم احمدی؛ مریم برآبادی؛ لیلا شاهمرادی؛ فاطمه حسینی


7. بررسی الگوهای معکوس شونده پتانسیل برانگیخته بینائی، در افرادمبتلا به آلبینیسم و نرمال

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 15-25

عباس عظیمی خراسانی؛ کوشان رزمجو؛ جواد هرویان شاندیز؛ محمد جواد خوش سیما؛ ابوالفضل پاینده؛ عباسعلی یکتا


8. بررسی میزان آگاهی کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران از سیستم های اطلاعات بالینی کامپیوتری در سال1390

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 35-42

غلامرضا مرادی؛ سمیه فضائلی؛ مرضیه معراجی؛ خلیل کیمیافر؛ معصومه سرباز؛ زهرا سادات ارشادنیا