دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 7-96 

مقاله مروری

1. معرفی الگوریتم هماتولوژیکی و مولکولی در تشخیص کمبود فاکتور سیزده در آزمایشگاههای ایران

صفحه 7-16

اکبر درگلاله؛ شادی طبیبیان؛ غزاله داداشی زاده؛ احمد کاظمی؛ فرهاد ذاکر؛ شعبان علیزاده؛ مجید نادری؛ سودابه حسینی؛ بیژن ورمقانی؛ جمال رشید پناه


مقاله پژوهشی

2. تأثیر فیت لنز تماسی سخت منفذدار بر انحناء، ضخامت مرکزی و حجم قرنیه

صفحه 17-24

فرشته شکراله زاده؛ حسن هاشمی؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ علی میرزاجانی؛ مهدی خبازخوب؛ سهیلا عسگری


3. بررسی ارتباط شیب لگن و قوس کمری با قدرت عضلات کمربند کمری لگنی افراد ناهنجار خارجی مچ پا

صفحه 25-33

نورالله جاودانه؛ نورمحمد جاودانه؛ پدرام پورمحمودیان؛ اسماعیل مظفری پور


4. ساخت آزمون تصویری واژگان درکی و بررسی روایی و پایایی آن برای کودکان طبیعی 71-30 ماهه فارسی زبان

صفحه 34-43

نفیسه حسن پور؛ ناهید جلیله وند؛ الهام معصومی؛ علی قربانی؛ محمد کمالی


8. مقایسه ارتباطات غیرکلامی کودکان کم شنوای استفاده کننده از کاشت حلزون و سمعک

صفحه 66-73

حمیده عباس نژاد؛ حمید طیرانی نیک نژاد؛ محمد مهدی قاسمی؛ نادر جهانگیری


9. آسیب‌های مرتبط با سقوط در سالمندان کاشان

صفحه 74-82

حمید رضا گیلاسی؛ حمید سوری؛ شهرام یزدانی؛ پریسا طاهری تنجانی


مقاله مروری

10. مروری بر مکانیسم عصبی دید رنگ

صفحه 83-96

فرشاد عسکری زاده؛ هادی استادی مقدم