نویسنده = ������������ ��������
اثر دو نوع تمرین بر نسبت قدرت عضلات مفصل شانه ورزشکاران دارای حرکات بالای سر مبتلا به سندروم گیر افتادگی شانه

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 45-55

10.22038/jpsr.2019.28470.1736

ابوذر سعادتیان؛ منصور صاحب الزمانی؛ محمدتقی امیری خراسانی؛ محمد تقی کریمی؛ محمد صادقی