نویسنده = ������������ ��������
تاثیر تمرینات ترکیبی بر رانش عصبی و قدرت عضلانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 68-80

10.22038/jpsr.2022.57626.2251

مریم خورشیدسخنگوی؛ نادر رهنما؛ مهدی رافعی؛ مسعود اعتمادی فر؛ فاطمه کیانی