نویسنده = ������������ ��������������
بررسی سطح ویتامینD3 معلولان ذهنی زن در مرکز توانبخشی‌ شهرستان کاشمر سال 1396

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 72-78

10.22038/jpsr.2019.34932.1853

مصطفی زارع؛ محمدرضا بیهقی؛ علی صفری؛ پرستو تاج زاده؛ رضا زارع؛ تینا طیاطبایی