نویسنده = ������������ ���������� ����������
مقایسه ویژگیهای آیرودینامیکی صدا در مبتلایان به اختلال صدای اسپاسمودیک و تنش عضله

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 15-21

10.22038/jpsr.2017.20166.1504

اکبر داروئی؛ مهشید آقاجان زاده؛ پیمان دبیرمقدم؛ ابوالفضل صالحی؛ مهدی رهگذر


بررسی فرکانس سه سازه اول واکه های زبان فارسی در افراد مبتلا به پولیپ صوتی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 41-48

10.22038/jpsr.2015.4100

مهشید آقاجان زاده؛ مریم نیکروش؛ هومن قربانی


پردازش شنیداری در کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 42-53

10.22038/jpsr.2013.1713

مریم نیکروش؛ مهشید آقاجان زاده