نویسنده = �������� ���� �������� ��������
بررسی ‏ مقایسه ای شاخص های تنفسی درافراد مبتلا به اختلال اضطراب‎ ‎فراگیر و افراد سالم

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 72-79

10.22038/jpsr.2021.43467.2019

علی رضا ملکی؛ مجید روانبخش؛ مریم سعادت؛ مهدی سیاح بر گرد؛ محمود لطیفی