نویسنده = ������������ ��������
شواهدی بر پزشکی از راه دور درایران: مروری نظام مند

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 112-124

10.22038/jpsr.2018.21592.1551

مریم احمدی؛ مرضیه معراجی؛ عصمت مشعوف جعفرآباد


ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران در شهر تهران

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 78-85

10.22038/jpsr.2014.3338

مریم احمدی؛ مریم برآبادی؛ لیلا شاهمرادی؛ فاطمه حسینی