نویسنده = ���������� �������������� ��������
تاثیر یک دوره ماساژ کوتاه مدت بر فشار کف پایی در حین راه رفتن و شدت درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن ‏ناشی از فتق دیسک کمری

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 20-29

10.22038/jpsr.2022.51582.2157

فوزیه الهماشی؛ ناهید خوشرفتار یزدی؛ سید علی اکبر هاشمی جواهری؛ مریم باقری محمودی