نویسنده = ���������������� ����������
طراحی و ساخت ماکت یک صندلی چرخدار هوشمند با قابلیت کنترل توسط معلولان قطع نخاعی در ناحیه‌ ستون ‏فقرات گردنی

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 31-37

10.22038/jpsr.2021.51823.2161

حمیدرضا شیرزادفر؛ محمدرضا صحتی؛ مائده نورصبحی؛ ریحانه جان نثاری؛ زهرا باقری