نویسنده = ���������������� ���������� ������
ارتباط شاخص های زبانشناسی در اقلیم های گرم و سرد با مفاهیم مرتبط در طب سنتی ایرانی: یک تئوری ‏میان رشته‌ای

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 114-131

10.22038/jpsr.2022.58701.2272

علی عبداللهی نژاد؛ شهلا شریفی؛ علیرضا درخشان؛ ماندانا نوربخش