نویسنده = ������������ �������� ������
تاثیر تونومتری اپلانیشن بر پارامترهای سگمان قدامی چشم ‏

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 21-27

10.22038/jpsr.2022.60338.2309

منیره محجوب؛ ندا نخجوان پور؛ طاهره رخشان دادی