نویسنده = ������������ ��������
تاثیر تمرینات ترکیبی بر رانش عصبی و قدرت عضلانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 68-80

10.22038/jpsr.2022.57626.2251

مریم خورشیدسخنگوی؛ نادر رهنما؛ مهدی رافعی؛ مسعود اعتمادی فر؛ فاطمه کیانی


ارزیابی استقامت عضلات مرکزی در زنان ورزشکار با بی‌ثباتی مزمن مچ پا

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 47-57

10.22038/jpsr.2017.14574.1318

اسما رازقی؛ نادر رهنما؛ اسماعیل شکری؛ علی قنبری


تاثیر هشت هفته ورزش یوگای بر دامنه حرکتی مفصل شانه زنان مبتلا به سرطان سینه ماستکتومی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 45-50

10.22038/jpsr.2016.6387

حمیده میرحسینی؛ نادر رهنما؛ مصطفی شیریزدی؛ مصیب میرحسینی