نویسنده = ���������������� ����������
تاثیر هشت هفته ورزش یوگای بر دامنه حرکتی مفصل شانه زنان مبتلا به سرطان سینه ماستکتومی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 45-50

10.22038/jpsr.2016.6387

حمیده میرحسینی؛ نادر رهنما؛ مصطفی شیریزدی؛ مصیب میرحسینی