نویسنده = اسماعیل مهرآیین
طراحی، توسعه و ارزیابی نرم افزار خود مدیریتی مبتنی بر موبایل برای افراد مبتلا به HIV

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 47-58

10.22038/jpsr.2019.31337.1788

اسماعیل مهرآیین؛ سید احمد سید علی نقی؛ نیلوفر محمدزاده؛ سعید رضا جمالی مقدم؛ مینو محرز؛ رضا صفدری


طراحی سیستم پایگاه داده بیماران عروق کرونر در بیمارستان هاجر شهرکرد سال 1395

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 93-100

10.22038/jpsr.2019.22643.1590

رضا صفدری؛ مرتضی قاسم پور؛ هادی خسروی؛ اسماعیل مهرآیین


الزامات داده ای و قابلیت های فنی سامانه خودمدیریتی مبتنی بر موبایل برای افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 68-77

10.22038/jpsr.2018.22612.1586

رضا صفدری؛ اسماعیل مهرآیین؛ مینو محرز؛ نیلوفر محمدزاده؛ سید احمد سید علی نقی


بررسی میزان آمادگی دانشجویان جهت استفاده از فناوری یادگیری الکترونیکی

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 60-66

10.22038/jpsr.2017.13629.1283

عاطفه شهنوازی؛ اسماعیل مهرآیین؛ سمیه باقری؛ زهرا میری؛ مصطفی محمد قاسمی


الزامات امنیت اطلاعات در شبکه پزشکی از راه دور از دیدگاه مدیران فن‌آوری اطلاعات

دوره 4، شماره 2، تیر 1394، صفحه 31-40

10.22038/jpsr.2015.4391

ولی اله حسینیان؛ هاله آیت اللهی؛ حمید حقانی؛ اسماعیل مهرآیین