نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی مهارتهای ادراکی- حرکتی درکودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 7-13

10.22038/jpsr.2016.6379

مونا سیمین قلم؛ حسین علی بخشی؛ زهرا احمدی زاده