نویسنده = عاطفه شهنوازی
طراحی سیستم پایگاه داده بیماران عروق کرونر در بیمارستان هاجر شهرکرد سال 1395

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 93-100

10.22038/jpsr.2019.22643.1590

رضا صفدری؛ مرتضی قاسم پور؛ هادی خسروی؛ اسماعیل مهرآیین


بررسی میزان آمادگی دانشجویان جهت استفاده از فناوری یادگیری الکترونیکی

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 60-66

10.22038/jpsr.2017.13629.1283

عاطفه شهنوازی؛ اسماعیل مهرآیین؛ سمیه باقری؛ زهرا میری؛ مصطفی محمد قاسمی


الزامات امنیت اطلاعات در شبکه پزشکی از راه دور از دیدگاه مدیران فن‌آوری اطلاعات

دوره 4، شماره 2، تیر 1394، صفحه 31-40

10.22038/jpsr.2015.4391

ولی اله حسینیان؛ هاله آیت اللهی؛ حمید حقانی؛ اسماعیل مهرآیین