نویسنده = ���������� ���������� ������
تأثیر ماساژ درمانی صورت بر ورزشکاران مبتلا به سینوزیت مزمن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 83-90

10.22038/jpsr.2017.14577.1319

فرزاد احمدی؛ فاروق رستمی ذلانی؛ رضا مهدوی نژاد؛ مهدی کارگر فرد


تأثیر تمرینات منتخب پیلاتس بر قدرت عضلانی و افسردگی زنان سالمند

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 67-75

10.22038/jpsr.2016.6915

عاطفه کمالی؛ رضا مهدوی نژاد؛ کاظم نوروزی