نویسنده = ���������� ���������� ��������
مقایسه فشار داخل چشم اندازه گیری شده با تونومتر گلدمن به عنوان استاندارد فعلی کلنیک ها با پنج تونومتر ‏مختلف در افراد سالم

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 7-18

10.22038/jpsr.2022.68084.2431

حامد مؤمنی مقدم؛ حمیدرضا حیدری؛ عباسعلی یکتا؛ هادی استادی مقدم؛ محمدرضا صداقت؛ نسیم مداح؛ صدف قائنی حصاروئیه


تداخلات سلولی و ملکولی اپی‌تلیوم قرنیه با فلوروسئین سدیم

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 76-101

10.22038/jpsr.2015.5425

فرشاد عسکری زاده؛ حامد مؤمنی مقدم؛ مسعود خرمی نژاد