نویسنده = ���������������� ��������
بررسی دید رنگ در بین کارکنان کارخانجات تولید فراورده های نفتی و پتروشیمی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 58-65

10.22038/jpsr.2016.6393

سارا کشاورزی؛ علی میرزاجانی؛ ابراهیم جعفرزاده پور