نویسنده = ���������� �������������� ����������
تأثیر آنی تمرینات تعادلی بر حس عمقی مفصل مچ پای بازیکنان فوتبال

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 36-43

10.22038/jpsr.2017.14355.1312

علی یلفانی؛ لیلا احمدنژاد؛ بهنام غلامی بروجنی


تأثیر هشت هفته بازی درمانی بر تعادل کودکان10 تا 12 ساله کم توان ذهنی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 65-74

10.22038/jpsr.2017.13996.1295

علی یلفانی؛ نرگس جلالی؛ بهنام غلامی بروجنی؛ لیلا احمدنژاد