نویسنده = �������������� ��������
بررسی جنبه‌ی محتوایی مهارت تعریف واژه در کودکان 5/7-4/5 ساله کم شنوا

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 54-62

10.22038/jpsr.2020.35043.1858

فروغ الزمان فرخی؛ اکبر داروئی؛ سمانه حسین زاده


مقایسه ویژگیهای آیرودینامیکی صدا در مبتلایان به اختلال صدای اسپاسمودیک و تنش عضله

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 15-21

10.22038/jpsr.2017.20166.1504

اکبر داروئی؛ مهشید آقاجان زاده؛ پیمان دبیرمقدم؛ ابوالفضل صالحی؛ مهدی رهگذر