نویسنده = �������������� ����������������
مطالعه فعالیت الکتریکی عضلات ساق پا در مردان ورزشکار مبتلا به Shin Splints

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 61-67

10.22038/jpsr.2018.21718.1555

امیرحسین تلواری؛ ناهید خوشرفتار یزدی؛ سعید ایل بیگی