نویسنده = ������������ ��������
تأثیر هشت هفته بازی درمانی بر تعادل کودکان10 تا 12 ساله کم توان ذهنی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 65-74

10.22038/jpsr.2017.13996.1295

علی یلفانی؛ نرگس جلالی؛ بهنام غلامی بروجنی؛ لیلا احمدنژاد