نویسنده = ���������� ��������������
ارزیابی استقامت عضلات مرکزی در زنان ورزشکار با بی‌ثباتی مزمن مچ پا

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 47-57

10.22038/jpsr.2017.14574.1318

اسما رازقی؛ نادر رهنما؛ اسماعیل شکری؛ علی قنبری