نویسنده = �������������� ������������������
هدینگ فوتبال: مروری بر مستندات موجود در زمینه شیوع، مکانیسم ها و نشانگرهای بیوشیمیایی مرتبط با ‏آسیب سر

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 108-124

10.22038/jpsr.2022.57796.2254

حسین دادگر؛ عبدالحمید دانشجو؛ منصور صاحب الزمانی؛ امید اسماعیلی؛ منا خراجی


مروری نظام مند بر روش‎‌ ‎های تمرین درمانی پساحاد بهبودیافتگان کووید -19‏

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 94-108

10.22038/jpsr.2022.60342.2308

محمد مشهدی؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو؛ سیدحسن عادلی


ارتباط آزمون غربالگری عملکرد حرکتی با ریسک فاکتورهای آسیب ‌زا و توانایی آن در پیش‌بینی آسیب ‌های ورزشی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 83-92

10.22038/jpsr.2019.27275.1713

مهدی صفرزاده؛ عبدالحمید دانشجو؛ علی حسین پور؛ فائزه بامروت