نویسنده = ������������������ �������� ��������
مروری بر آزمون‌ های ارزیابی نگرش افراد غیر‎ ‎لکنتی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 119-125

10.22038/jpsr.2021.46420.2072

سعیده راهب؛ محمد رحیم شاهبداغی